Com són els tallers

Són espais naturals i participatius portats per un o més professionals vinculats a l’àmbit artístic o cultural segons correspongui a la realitat del taller. Són tallers amb un acompanyament i una predisposició sensibles cap a les necessitats i desitjos de les persones que han viscut una experiència en el camp de la salut mental i la diversitat funcional.

On es realitzen

Està indicat en cadascuna d’elles però en general tenen lloc en Centres Cívics i Socials de la ciutat de Barcelona i voltants: Centro Cívico Convent de Sant Agustí, C.C. Parc Sandaru, Casa Sunyer, etc.

Per què la xarxa Sense Gravetat

Partim de la necessitat de crear i desenvolupar espais de trobada, producció artística i intercanvi d’experiències entre persones de la comunitat en general i persones amb diversitat funcional i/o experiència en el camp del sofriment mental.